SUN Jianliang_Tongji SEM SUN Jianliang_Tongji SEM
home > By Name > Associate Professor > SUN Jianliang
SUN Jianliang
SUN Jianliang

Associate Professor

Department: Department of Accounting

sunjianliang773@tongji.edu.cn

 • 1999: Master of Finance, Shanghai University of Finance and Economics
 • 1986: Bachelor of Accounting, North Jiaotong University

Teaching Positions

 • 2000-Now: School of Economics and Management, Tongji University
 • 1986-2000: Department of Railway Transportation Management, Tiedao University

RESEARCH FIELD

 • Auditing
 • Financial Management
 • Accounting

TEACHING INTERESTS

 • Auditing
 • Corporate Finance

Sponsored Research Projects

 • Accounting Information System English Course and Experimental Construction”, Educational Reform Project, 2013
 • Auditing English Course Construction”, Educational Reform Project, 2010
 • “Research on Logistic Development of Shanghai Wanlong Inc.”, Shanghai Wanlong Inc., 2005
 • “Programming For International Logistic Park of Shanghai Airport”, Shanghai Airport Authority, 2003-2004
 • “Research on Financing for Project of Wenfu&Fuxia Railway”, Fuzhou Railway Subbureau, 2003, sub-project manager
 • “Research on Reorganizing and Going-Public of Railway Passenger Traffic Company”, Ministry of Railways, 2002-2003, sub-project manager
 • “Research on Effectiveness Audit of Railway Transportation Company”, Ministry of Railways, 2000-2003, sub-project manager
 • “Research on Organizing of Railway Passenger Traffic Company”, Ministry of Railways, 1999-2000, sub-project manager
 • “Research on Information System of Railway Internal Audit”, Ministry of Railways, 1999-2000, sub-project manager

Selected Publications

Books

 • BASIC ACCOUNTING(second edition), Shanghai University of Finance and Economics Press, 2011
 • BASIC ACCOUNTING, Shanghai University of Finance and Economics Press, 2007