By Name_Tongji SEM By Name_Tongji SEM_page6_China's Top Local-Global Business School
home > Faculty Profiles

Faculty Profiles

 • LU Baoqun
  LU Baoqun

  Professor of Economics and Finance

 • LI Jianzhong
  LI Jianzhong

  Lecturer of Economics and Finance

 • LE Yun
  LE Yun

  Professor of Construction Management and Real Estate

 • LOU Yong
  LOU Yong

  Associate Professor of Economics and Finance

 • LIU Huimin
  LIU Huimin

  Associate Professor of Construction Management and Real Estate

 • LIU Yili
  LIU Yili

  Associate Professor of Management Science and Engineering

 • LIANG Zhe
  LIANG Zhe

  Professor of Management Science and Engineering

 • LUO Jinlian
  LUO Jinlian

  Professor of Organizational Management

 • LU Yunbo
  LU Yunbo

  Associate Professor of Organizational Management

 • LEI Xinghui
  LEI Xinghui

  Professor of Innovation and Strategy

 • LI Chunyan
  LI Chunyan

  Associate Professor of Innovation and Strategy

 • LI Haiying
  LI Haiying

  Lecturer of Economics and Finance