MBA 讲座:多重角色的职业生涯
发布时间:03-16-07
百年同济商界精英沙龙之六
              
主 讲 人: 史建三博士 
          上海市锦天城律师事务所创始合伙人,
          上海社会科学院法学所研究员
主 持 人: 杨心明教授
时    间: 3月21日(周三)18:30
地    点: 云通楼三楼报告厅