MPA面试通知
发布时间:02-05-04

1 面试时间:214日、215日,上午830


2 面试内容:时事政治、管理综合知识、英语(口试)。


3 面试地点:外地点在当地进行,请与当地联系。


                   上海点在同济大学本部云通楼314室。


4 咨询电话:6598261765982427


 


                                                     同济大学经济与管理学院

                                                    2004-2-5

 

关闭 微信扫一扫

X Thank you for your interest in Master of Global Management, Tongji University!