Management Science_Tongji SEM Management Science_Tongji SEM
home > Faculty Profiles

Faculty Profile

 • CHENG Fangzheng
  CHENG Fangzheng

  Research Assistant of Management Science and Engineering

 • CHEN Qiang
  CHEN Qiang

  Professor of Management Science and Engineering

 • CHEN Zhizong
  CHEN Zhizong

  Associate Professor of Management Science and Engineering

 • Carol Hsu
  Carol Hsu

  Professor of Management Science and Engineering

 • DU Juan
  DU Juan

  Associate Professor of Management Science and Engineering

 • DU Xuemei
  DU Xuemei

  Associate Professor of Management Science and Engineering

 • DUAN Yongrui
  DUAN Yongrui

  Professor of Management Science and Engineering

 • HU Yihong
  HU Yihong

  Lecturer of Management Science and Engineering

 • HUANG Zhiyuan
 • HU Zhaolin
  HU Zhaolin

  Professor of Management Science and Engineering

 • HUANG Guanwei
  HUANG Guanwei

  Associate Professor of Management Science and Engineering

 • HUO Jiazhen
  HUO Jiazhen

  Professor of Management Science and Engineering