Research Fellow_Tongji SEM Research Fellow_Tongji SEM
home > Faculty Profiles

Faculty Profile

 • Hongbin TAN
  Hongbin TAN

  Research Associate, Advanced Institute of Business

 • Longwei Tian
  Longwei Tian

  Associate Researcher, Advanced Institute of Business

 • SHEN Yifan
  SHEN Yifan

  Associate Research Fellow of Economics and Finance

 • XIAO Chao
  XIAO Chao

  Research Fellow of Construction Management and Real Estate

 • ZHANG Zhujing
  ZHANG Zhujing

  Department of Construction Management and Real Estate